Кандида (Candida albicans) (антитела класса IgG) ГЕМОХЕЛП С314

700,00
р.